Nova Pizza

Vjen në paketim 2.5kg, 500gr

Pershkrimi

Djathra të butë me vaj kokosi, vijnë në paketime te ndryshme, familjare dhe paketime të mëdha për restorante, fast food, supermarket.

Të përshtashëm për pizza, tost, sandwich, pasta etc..

Gluten Free.